عاشقانه هایی با خدا….قلم بارونی من

دلی که به دنیا تعلق گرفته باشد

یعنی در آن دل

حب به دنیا رسوخ کرده باشد

و دلبسته ی دنیا شده باشد

این قلب مریض است . . .

 

آیت الله آقا مجتبی تهرانی

 

A heart is allocated to world

This means that where the the heart

Has penetrated love is the world

And is interested in the world

. . . The heart is sick

 

Ayatollah Agha Mojtaba Tehrani

 

اگر میخواهی خدا راملاقات کنی ،

باید خودت را ناچیز بدانی.

 

آیت الله حق شناس

 

If you want to meet God

Must know yourself little

 

Ayatollah Hagh Shenas

 

خانه ات که اجاره باشد ،

دائم به کودکت می گویی : میخ نکوب ؛ روی دیوار ها نقاشی نکش . . .

و مراقب خانه باش

اما این همه مراقبت برای چیست ؟!

چون خانه مال تو نیست؛ مال صاحبخانه است. . .

چون این خانه دست تو امانت است

خانه ی دلت چطور ؟!

خانه ی دل تمامش مال خداست ؛

در خانه ی خدا نقش گناه کشیدن و میخ گناه کوبیدن ممنوع . . . !

Your house which is rented

. . .Say the child permanently not Nailers for nails, do not kill on the walls

and Be careful House

!?But what is this all care

. . .Because the not house is yours, yours is the landlord

?!How heart house

.All for the house of God

!. . . In the house of God guilty of sin and nailed banging drag forbidden

نگو فردا چه کنم ، تو چه کاره ای ؟

حیاتت دست خداست ، نفس کشیدنت با اجازه ی خداست

تا مشیت او چه اقتضا کند

اگر تو بخواهی تمام اسباب را جور کنی، محال است بشود

اگر خدا نخواهد

 

آیت الله دستغیب

 

?Do not say what to do,tomorrow What are you

The life of God,Breathe with the permission of God

How appropriate that his Providence

if you will All means are do provide,It is impossible to be

If will not God

 

Ayatollah Dastgheib

 

خداوند به انسان دستور داد:

گندم نخور ؛ وقتی خورد . . .

اولین سیلی خدا به او برهنه شدن بدنش بود

این نشان می دهد که :

رها کردن لباس سیلی خداست نه تمدن

 

حجت الاسلام محسن قرائتی

 

God ordered a man

. . .Do not eat wheat When eating

The first slap in the face of God He was naked bodies

This shows that

God not drop the clothes slapped civilization

 

Hojjat al-Eslam Mohsen ghraati
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + بیست =