دسته:عاشقانه

به سلامتی رفیق…قلم بارونی من

سلامتی رفیق

خدایا سرده این پایین…..قلم بارونی من

خدایا سرده این پایین

زندگی تاوان دارد…قلم بارونی من

زندگ تاوان دارد پرویز پرستویی

ای زن که دلی پراز صفا داری….قلم بارونی من

شعر خسته فروغ

عاشقانه های خاص….قلم بارونی من

عاشقانه خاص

مادرم یار غمم….قلم بارونی من

مادرم یار غمم

فرازهای زیبایی از دعای ندبه….قلم بارونی من

دعای ندبه

قلم بارونی من….مردانی زیر اتش

مردان زیر اتش

پنجشنبه است و ….قلم بارونی من

پنجشنبه و فاتحه

دلتنگ بارانی…..قلم بارونی من

باران ببار